Cart0Item(s)

Nincs termék a kosárban.

Product was successfully added to your shopping cart.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Bevezetés

 1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Slavomíra Skýpalová - RUSCONA
  • székhelye: Železničná 461/10, 98701, Poltár, Szlovákia
  • e-mail: info@ruscona.hu
  továbbiakban: „Ruscona”) és a „Ruscona ” által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. („Ruscona ” és „Vásárló” a továbbiakban együttesen: „Felek”).

Általános rendelkezések, a Felek közötti szerződés létrejötte

 1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a „Ruscona” www.ruscona.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található elektronikus termékáruházán (a továbbiakban: „Webáruház”) keresztül történik. A "Webáruházban" történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi zolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) és a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) szabályozza.
 2. A "Webáruházban" történő vásárlás kizárólag elektronikus úton leadott megrendeléssel és házhozszállítás útján történő kézhezvétellel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben részletesen meghatározott módon.
 3. A "Webáruház" termékeit bárki jogosult megvásárolni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
 4. A Vásárló által történő megrendelés leadásával és a megrendelés a "Webáruház" által történő elfogadásával a Felek között létrejött szerződés elektronikus úton kötött írásbeli szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és annak létrejöttét követő 2 évig utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A szerződéskötés nyelve magyar, a felek között létrejött szerződés a magyar jog uralma alatt áll a továbbutalás kizárásával.

Eljárás hibás ár esetén:

 • Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt - hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

Megrendelés

 1. A termékek megtekintéséhez és azok kosárba tételéhez előzetes regisztráció nem szükséges, de a rendeléseket csak a regisztrációs folyamat lezárultával lehet elküldeni.
 2. A rendelés menete:
  1. A termék kiválasztása a „Kosárba” ikonra kattintva történik.
  2. További termék rendelésére a "Bevásárlókosár" oldalon a „Vissza a termékekhez” linkre kattintva van lehetőség, egyéb esetben a következő termék kosárba helyezésével. A termékeket a Mennyiség 0 darabra állításával, majd a "Módosítás" gombra kattintva törölheti a kosárból. A termékek összesített ára a rendelés folyamán, az új termékek kosárba helyezésével automatikusan frissül. Ha az ár nem változik, kérjük, kattintson a „Frissítés” linkre.
  3. Amennyiben kiválasztotta a terméke(ke)t, a „Tovább a megrendeléshez” linkre kattintva léphet a Belépés/regisztráció ldalra. Amennyiben még nem regisztrált Vásárlónk, akkor itt van lehetősége a regisztrációra. A regisztráció során kötelező megadni a következő adatokat: Név, Felhasználónév, E-mail cím, jelszó. A szállítási és számlázási címet a vásárlási folyamat során kell megadnia. Amennyiben Ön regisztrált Vásárlónk, a szállítási adatok és a fizetési adatok rubrikái kitöltve jelennek meg a legutóbbi vásárlásakor használt adatok alapján. A kitöltött rubrikák módosítására lehetősége van. Fontos, hogy a módosítások a rendelés elküldésekor mentésre kerülnek és a legközelebbi rendelés alkalmával a legutoljára megadott adatokkal kerülnek itöltésre a szállítási és számlázási adatok, amennyiben bejelentkezik a webáruházunkba.
  4. A rendelés véglegesítését a „Megrendelem” linkre kattintva végezheti. A megrendelés csak abban az esetben küldhető el, ha a Vásárlási feltételek melletti kis ablakban nyilatkozik arról, hogy elfogadja a Ruscona Általános Szerződési Feltételeit.
  5. Miután a megrendelés megtörtént, de tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, azt haladéktalanul jelezni köteles az info@ruscona.hu e-mail címen.
 3. A vásárolt termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét termékcikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni. A termékhez a számlát mellékeljük. Amennyiben a számlát a Vásárló véletlenül nem kapja kézhez a termékkel együtt, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezni köteles a Webáruháznál. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, további információt a megjelölt e-mail címen kaphat a "Vásárló".
 4. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót is tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
 5. A Webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Webáruház fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a már megrendelt termékekre nem vonatkozik.
 6. A megrendelést a Webáruház weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Webáruházat a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 7. A Vásárló a megrendelés leadásával és a vásárlás feltételeinek, a megfelelő mező bejelölésével történő elfogadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozatot elolvasta és megértette.
 8. Webáruház a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. A visszaigazoló levél tartalmazza a megrendelés adatait, a fizetendő teljes összeget, a megrendelés azonosítóját, a kiszállítás várható idejét és az elérhetőségeinket. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az a Felek számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Webáruház ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

Szállítási és fizetési feltételek

 1. A megrendelés visszaigazolását követően a Webáruház futár útján adja át a megrendelt terméke(ke)t.
 2. Átutalásos fizetés esetén a Vásárló köteles a számla teljes értékét a megadott bankszámlaszámra utalni, a számla kiállítását követő 8 munkanapon belül. A kiállított számla összege tartalmazza a szállítási költséget.
 3. A Weboldalon megrendelt termékeket a Webáruház a Vásárló által előzőleg megadott, a Vásárlónak e-mailben küldött megrendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen adja át. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik. A futárszolgálat/posta kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a Vásárló köteles megfizetni.
 4. Amennyiben a Webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni.
 5. Csak sérülésmentes csomagot vegyen át, minden esetben a futár előtt ellenőrizze a csomag sértetlenségét. Utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni. A kiszállítással kapcsolatos kifogásokat a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével kell dokumentálni. A csomag átvételére és ellenőrzésére a Vásárló által megjelölt címen található bármely olyan személy jogosult, aki a Vásárló által megjelölt címen életvitelszerűen, vagy munkakörénél fogva tartózkodni jogosult.

Szavatosság

 1. A szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) számú GKM rendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A Webáruház hibásan teljesít, ha a megküldött termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
 2. Az igényérvényesítés módja:
  1. Ha a Vásárló szavatossági igényt kíván érvényesíteni a Webáruházzal szemben, a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a Vásárló bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Szavatossági igény érvényesítésének (az 5. ponttól eltérően) nem feltétele a bontatlan csomagolás.
  2. A Webáruház a Vásárló kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
   • a Vásárló nevét, címét,
   • a termék megnevezését, vételárát,
   • a vásárlás időpontját,
   • a hiba bejelentésének időpontját,
   • a hiba leírását,
   • a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
   • a kifogás rendezésének módját.
  3. Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a Vásárlónak át kell adni (meg kell küldeni).
  4. Ha a Webáruház a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót.
 3. Az igényérvényesítés határideje: A terméket csak a terméken megjelölt szavatossági időn belül lehet felhasználni. A Vásárló a termék hibája esetén - a jogszabályban meghatározott feltételek mellett - élhet szavatossági jogaival. A terméket a zavatossági idején túl felhasználni nem szabad, ezen károkért való felelősségét a Webáruház kizárja. A terméken a szavatossági idő feltüntetésre került. Amennyiben a Vásárlónak a termék felhasználhatóságával kapcsolatosan kérdése, észrevétele támad, úgy a Webáruház ügyfélszolgálatán a megrendelési számra hivatkozással érdeklődhet.
 4. Kicserélés, árleszállítás, elállás:
  1. A Vásárló a termék hibája esetén kérhet kicserélést. Ha a kicserélés lehetetlen (pl. nincs azonos vagy hasonló termék a Webáruház készletében) vagy ha a csere aránytalan többletköltséget eredményezne, nyitva áll az árleszállítás igénylésének a lehetősége, illetőleg az elállás (azaz a vételár visszakövetelése), mely utóbbira akkor kerülhet sor, ha a jogosultnak kicserélésre incs joga, illetőleg ha a korábbi igények teljesítését a kötelezett nem vállalja vagy nem tudja teljesíteni. Fontos szabály ugyanakkor, hogy jelentéktelen hiba miatt nincs helye elállásnak.
  2. A kicserélést megfelelő határidőn belül, a Vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, legfeljebb tizenöt napon belül végezzük el.
  3. A Vásárló a választott szavatossági jogáról másikra térhet át (árleszállítás vagy elállás esetén, egyikről a másikra), azonban az áttéréssel okozott kárt köteles a kötelezettnek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
  4. A Webáruház mentesül a felelősség alól, ha a Vásárló már a szerződéskötéskor tudott a hibáról, és ennek ismeretében is megkötötte a szerződést.
  5. Elállási nyilatkozat megnyitása

Elállási jog

 1. Amennyiben a Vásárló a termék kiszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt a termék kézhezvételét követő 14 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. (Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.)
 2. A kézhezvétel időpontja a futártól/postástól történő átvétel időpontja. Az átvétel időpontja a számlával bizonyítható.
 3. Az elállás jelzésével egyidejűleg gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni. Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni.
 4. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell visszajuttatnia a Webáruház címére. A Webáruház kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Abban az esetben, ha a terméket kibontották nem vállaljuk a termék visszavásárlását. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Vásárlónak kell gondoskodnia.
 5. A csomag Webáruházhoz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt).
 6. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Webáruház kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, az elállástól számított 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló által megadott bankszámlára, vagy a Vásárlóval történő előzetes megbeszélés alapján, postai úton fizeti vissza.

Egyéb rendelkezések

 1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 2. A Webáruház nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
 3. A Webáruház a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Webáruház a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Webáruház alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Webáruház a Vásárló adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. Kérjük, olvassa el Adatvédelmi Nyilatkozatunkat.
 4. A Webáruház jogosult a Vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Webáruház nem köteles ellenőrizni, hogy a Vásárló által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak. A Vásárló a jelen pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Webáruház a visszavonást követően a Vásárló részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a Vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott Vásárlók adatai közül.
 5. A Webáruház bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról Vásárlóinkat hírlevélben és a belépéskor felugró ablakban tájékoztatjuk.
 6. A Webáruház magatartási kódexszel nem rendelkezik.
 7. Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik, az info@ruscona.hu címen
 8. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
 9. Felek egyezően rögzítik, hogy a Webáruház honlapja a saját, vagyoni értékkel bíró szellemi terméke, így a weblapról történő bármilyen információ felhasználásához a Webáruház hozzájárulása szükséges.
 10. Felek a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseik rendezésére kikötik a Webáruház székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020 január 31.